Yaşlı Bakımı Ve Rehabilitasyon Merkezi

İnsanoğlu doğası gereği yaşlanıyor ve yaşla beraber fiziksel ve ruhsal bazı değişikliklere maruz kalıyor. Bu değişim zamanla sadece kişinin kendisinde değil, toplumda da görülüyor.
Günümüzde ekonomik koşullar ve şehirli yaşam tarzı nedeniyle maalesef geleneksel Türk aile yapısından giderek uzaklaşılmaktadır. Bu yeni yaşam şekli her bireyin üretime katılmasını şart koşuyor. Bu durumda fiziksel olarak bu koşturmaya ayak uyduramayan yaşlı bireyler maalesef yalnızlaşıyor ve yaşlı bakımı ve rehabilitasyon merkezine ihtiyaç duyuyorlar. Yaşlılığın psikolojisi gereği kişiler kendilerini “işe yaramaz” hissedip, çevreleriyle iletişimi koparabiliyor. Bu durum onları hem fiziksel hem de mental açıdan geriletebiliyor. Etrafımızdaki yaşlılarımızla iletişim ve etkileşim sağlayabilecek olanaklara ne kadar sahibiz? Onlarla ne kadar zaman geçirebiliyoruz? Daha da doğrusu ne kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz?

Sağlıklı bir yaşlı özelinde sorunlar genellikle sosyal, kültürel ve psikolojik boyutlarda iken; ilerleyen yaşla birlikte baş gösteren metabolik hastalıklar hayatı oldukça sıkıntılı bir hale sokabiliyor. İhtiyaç duyulan bakım en iyi şekilde sağlansa bile; bunu sağlayan kişinin üzerindeki sorumluluk duygusu kişinin kendisinin ve sosyal çevresinin olumsuz yönde etkilendiği bir gerçek. Bu noktada yaşlı bakımı ve rehabilitasyon merkezleri gerekli donanıma sahip uzman kadrosuyla ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Uzun dönemli bakım insanın tek başına yürütebileceği bir süreç değildir. Bunu yapmak demek, kişinin sağlıklı bir birey olarak ihtiyaç duyduğu hobilerinden, arkadaşlarından, ailesinden uzak kalması demektir ki; bu da başlı başına bir problemdir.

Yaşlılıkta ortaya çıkabilecek sorunlar ve hastalıklar için bu konuda eğitim almış personellerin görev aldığı, işin uzmanları tarafından 24 saat denetlenen, yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış yaşlı bakımı ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet veren, sağlık hizmeti yanında yaşlıların sosyalleşmelerine de olanak sağlayan bir bakımevinden hizmet almak; sağlık sorunları olan bir yaşlı ve yakınları için son derece konforludur..
WHATSAPPHEMEN ARA