Silivri Huzurevi

Kumsal Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevinde sunduğumuz kaliteli yaşam koşulları, boş zamanları daha üretken geçirmek, konuklarımızın kendi aralarında kaynaşması ve hoş vakit geçirmeleri, kişilere özel hobiler, psikososyal destek sayesinde profesyonel kadrosu ile konuklarımıza silivri huzurevi olarak kaliteli zamanlar yaratmayı hedefliyoruz.

İnsanoğlu doğası gereği yaşlanıyor ve yaşla beraber fiziksel ve ruhsal bazı değişikliklere maruz kalıyor. Bu değişim zamanla sadece kişinin kendisinde değil, toplumda da görülüyor.

Günümüzde ekonomik koşullar ve şehirli yaşam tarzı nedeniyle maalesef geleneksel Türk aile yapısından giderek uzaklaşılmaktadır. Bu yeni yaşam şekli her bireyin üretime katılmasını şart koşuyor. Bu durumda fiziksel olarak bu koşturmaya ayak uyduramayan yaşlı bireyler maalesef yalnızlaşıyor ve silivri huzurevine ihtiyaç duyuyorlar. Yaşlılığın psikolojisi gereği kişiler kendilerini “işe yaramaz” hissedip, çevreleriyle iletişimi koparabiliyor. Bu durum onları hem fiziksel hem de mental açıdan geriletebiliyor.

Yaşlı bireyler, birbiriyle etkileşim gösteren birçok faktörün kompleks etkilerinin yoğun olarak hissedildiği kişiler olup, bu yaş gurubuna yaklaşım diğer branşlardan farklıdır. Sadece tıbbi değil, aynı zamanda psikolojik, sosyoekonomik, çevresel, ailesel, vb. değerlendirmeleri de gereklidir.

Kumsal Yaşlı Bakım Merkezinde Sağlık Durumu Takibi Özenle Yapılır

Yaşlı bakımevleri için düzenli sağlık takibi yapmak deneyimli hekim ve hekimin başladığı tedaviyi sağlıklı uygulayacak hemşireler gerektirmektedir. Birlikte çalıştığımız hekimler silivri huzurevi konumunda hizmet vermektedir. “Kumsal Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi” tüm misafirlerimizin takibini başta Yaşlı Bakımevi Sahibimiz Dr. Yücel DENİZ ve eğitimli kadrosuyla, her gün her an takip edilmektedir. Bulunduğu bölgenin avantajlarıyla acil bir durumda çok kısa zamanda acil tıbbi müdahalenin yapılabileceği daha geniş kapsamlı hastanelere ulaşım hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Sağlıklı bir yaşlı özelinde sorunlar genellikle sosyal, kültürel ve psikolojik boyutlarda iken; ilerleyen yaşla birlikte baş gösteren metabolik hastalıklar hayatı oldukça sıkıntılı bir hale sokabiliyor. İhtiyaç duyulan bakım en iyi şekilde sağlansa bile; bunu sağlayan kişinin üzerindeki sorumluluk duygusu kişinin kendisinin ve sosyal çevresinin olumsuz yönde etkilendiği bir gerçek. Bu noktada silivri huzurevi gerekli donanıma sahip uzman kadrosuyla ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

WHATSAPPHEMEN ARA