Geriatrik (Yaşlı) Bakım Hizmetleri

Yaşlı bireyler, birbiriyle etkileşim gösteren birçok faktörün kompleks etkilerinin yoğun olarak hissedildiği kişiler olup, bu yaş gurubuna yaklaşım diğer branşlardan farklıdır. Sadece tıbbi değil, aynı zamanda psikolojik, sosyoekonomik, çevresel, ailesel, vb. değerlendirmeleri de gereklidir.

Bu nedenledir ki, yaşlı bakım hizmetleri; konusunda uzman doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, diyetisyen, yaşlı bakım teknikeri ve iş uğraşı terapisti gibi elemanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütülür. Yaşlı bireyin kendisinin karar verebilme yetisine sahip olmadığı durumlarında, yakınlarının da ekibin değişmez elemanları olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Kurumumuz, bu doğrultuda hasta yakınlarıyla da iş birliği içerisinde bakım hizmeti sunmaktadır.


Tam zamanlı kurum hekimi hizmeti
24 saat hemşire ve yaşlı bakım personeli hizmeti
Düzenli kullanılan ilaçların takibi
Kişiye özel yemek ve beslenme menüsü
Kişisel bakım
Psikolojik destek ve kontrol
Sosyal faaliyetler
Hobi faaliyetleri
WHATSAPPHEMEN ARA